[Köp] – etikett

Vi vill påminna er om vilka etikett-regler som gäller då det kommer till att köpa produkter via Syrrans Garderob:

– Man ska inte trycka på [Köp denna produkt] utan att vara säker på att man verkligen vill köpa produkten.

– Då man trycker på [Köp denna produkt] dyker det upp en ruta med texten:

Obs! Är du säker på att du vill köpa denna produkt? Då du trycker på köp-knappen binder du dig till att genomföra affären.

– I detta skede ska man inte trycka på [OK] ifall man inte menar köpa produkten.

– I vissa fall kan det hända att ett köp helt enkelt inte kan genomföras p.g.a. något skäl från antingen försäljarens eller köparens sida, men då ska det finnas en bra orsak till det. Ett köp är ett köp.

– Ifall det finns användare som missbrukar detta, så önskar vi att alla fall rapporteras till contact@syrransgarderob.fi omedelbart.

Vi önskar er alla trevliga försäljnings- och shoppingsstunder på SG!